Serwis klimatyzacji samochodowej z użyciem:

  CENA
czynnika R-134 (stary czynnik)* 150,- zł brutto
nowy czynnik 1234yf 200,- zł brutto
  • kontrola wzrokowa wszystkich elementów i sprawdzenie temperatury chłodzenia;
  • usunięcie czynnika chłodzącego;
  • odwilgocenie układu;
  • napełnienie substancją R-134 lub 1234yf według wskazań producenta*;
  • napełnienie olejem;
  • wprowadzenie kontrastu w razie potrzeby;
  • kontrola filtra kabinowego**;


* cena nie zawiera kosztów czynnika chłodzącego;
** cena nie zawiera kosztów filtra kabinowego;

 

Usługi dodatkowe:

Cena czynnika R-134 42,- zł brutto za 100 gram
Cena nowego czynnika 1234yf  110,- zł brutto za 100 gram
Ozonowanie  50,- zł brutto
Sprawdzenie ciśnienia w układzie klimatyzacji azotem 80,- zł brutto
Sprawdzenie szczelności przy użyciu gazu śladowego od 140,- zł brutto
Wymiana filtra od 30,- zł brutto